YENİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ*

 

Madde 1 - Kuruluşu, Ads, Merkezi, Rengi

 

Derneğin kuruluş tarihi 1 Haziran 1953'tür. Adı Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'dir. Merkezi Ankara'da olup, şubesi yoktur. Rengi "Yeşil-Beyaz"dır.

 

Madde 2 - Amacı

 

Derneğin amacı amatör sporları yaymak; spor yaptırarak gençlerin bedensel ve zihinsel gelişmesine katkıda bulunmak, yurt sevgisini, dayanışma ve arkadaşlık duygularını pekiştirmek, genel ve sportif etiğe uygun davranmalarını sağlamaktır.

 

Dernek bunun için,

 

A - Olanakları elverdiğince tesis yaptırır, satın alır ve/veya kiralar;

 

B - Gençleri ve üyelerini yetiştirmek için öğretmen ve antrenör tutar;

 

C - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ve/veya izin verdiği yarışma ve müsabakalara katılır;

 

D - Yasalar çerçevesinde toplantı, yarışma ve müsabakalar düzenler,

 

E- İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak iktisadi işletme kurar; lokal açar, açılan lokali işletir,

 

işletmeciye verebilir

 

Madde 3 - Derneğin Etkinlik Alanları

 

Dernek şu spor dallarında etkinlik gösterir:

 

A - Basketbol B - Cimnastik C - Eskrim D - Hentbol

 

Hangi spor dallarında faaliyet gösterileceğine ihtiyaca göre Yönetim Kurulu karar verir.

 

Demek ayrıca olanakları elverdiğince yarışmaya dayalı olmayan her türlü spor, folklor; halk oyunları, tiyatro, müzik, fotoğrafçılık, resim ve heykel, edebiyat, kütüphanecilik, el becerileri, uçak ve gemi modelciliği gibi dallarda da etkinlik gösterebilir; gençlik kampları, çevreyi ve tarihsel eserleri koruma kampanyaları gerçekleştirebilir.

 

Madde 4 - Siyaset Yasağı

 

Demek, toplantılarında ve tesislerinde siyasi faaliyet gösteremez, sporu siyasi amaçlara alet edemez, siyasi partilerden maddi yardım alamaz ve siyasi partilere maddi yardımda bulunamaz.

 

Madde 5 - Kurucular Demek kurucuları şunlardır:

 

Sururi Sayarı T.C. Ataç Sk. No: 37 Müteahhit

 

Selim Sayarı T.C. Ziya Gökalp Cd. No: 29 Yük. Mimar

 

Halil Tanyol T.C. İçel Sk. No: 27 Yük. Mimar

 

Saim Uludoğan T.C. Halk Sk. No: 26 Doktor

 

Hüsamettin Sancar T.C. Ziya Gökalp Cd. No: 31 Bei. Ene. Azası

 

Mithat Erol T.C. İçel Sk. No: 2 Teknisyen

 

Süreyya Aksoy T.C. Bayındır Sk. No: 21/2 Teknisyen

 

Madde 6 - Üyelik

 

Demek üyeliği iki çeşittir:

 

A - Asıl Üye B - Onursal Üye

 

A- Asıl Üye : Derneğin amaç ve tüzüğünü benimseyen, yasalarda ve tüzükte belirtilen nitelikleri- taşıyan. giriş işlemleri tamamlanmış kişilerdir.

 

B - Onursal Üye : Amatör sporu koruyan, Dernek çalışmalarını manen ve maddeten destekleyen kişiler, Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul kararı ile Onursal Üye seçilebilirler. Onursal Üye'ler; Yönetim, Denetim ve Onur kurullarında görev alamazlar, Genel Kurul’da oy kullanamaz, Dernek tüzüğüne uymak zorundadırlar.

 

Madde 7 -Asıl Üyelik

 

Asıl üye olabilmek için;

 

A - 18 yaşını bitirmiş ve medeni haklara sahip olmak; ilgili yasalarda belirlilen kısıtlıkları taşımamak;

 

B - Tüzükte belirtilen üye niteliklerine sahip olmak;

 

C - Tüzükte belirtilen amaç ve koşulları kabul etmiş olmak gereklidir

 

Madde 8 - Giriş İşlemleri

 

Asıl Üye’Iiğe giriş işlem ve koşulları şunlardır:

 

A - Giriş başvurusunun noksansız olarak doldurulup, 2 fotoğrafla birlikte Demek Yönetim Kurulu na.....
Devam edecek